Världens förbättring kan åstadkommas genom rena och goda gärningar, genom lovvärt och passande uppträdande.

Upptäck bahá'i-religionen

Vi är en färgrik samling människor sammanförda av den gemensamma övertygelsen om att ”Jorden är endast ett land och mänskligheten dess medborgare”. Bahá’í kom till Sverige redan för 100 år sedan. Vår syn på människan är att alla, oavsett bakgrund, ålder och utbildning, har potential att vara med och bygga och förbättra samhället. Vår vision är en enad värld. Kraften och inspirationen för att föra civilisationen framåt har alltid varit andlig till sin natur. Bahá'u'lláh förklarar att alla världsreligioner springer ur samma källa och att "detta är Guds oföränderliga tro, evig i det förflutna, evig i framtiden".


Bahá’í-tron är den yngsta av världens uppenbarelsereligioner. Dess grundare, Bahá’u’lláh (1817-1892), är  den senaste i en rad av gudsuppenbarare, vilka genom tidsepokerna framträtt för att vägleda mänskligheten, även före nedtecknad historia. Dessa budbärare inkluderar bland andra: Krishna, Abraham, Moses, Buddha,  Zoroaster, Jesus Kristus och Muhammed. Det centrala temat i Bahá’u’lláhs budskap är att mänskligheten är en enda familj och att tiden för mänsklighetens förenande i en global civilisation är kommen. Efterföljarna till Bahá’u’lláh, bahá'ierna, tror att en ny genomgripande andlig kraft har förlösts på jorden med denna senaste uppenbarelse, en kraft som bryter ner traditionella barriärer människor emellan. Bahá’í-samfundet, bestående av fem miljoner människor världen över representerar ett tvärsnitt av jordens befolkning och strävar efter att omsätta Bahá’u’lláhs vision och läror i praktisk handling. Drygt 1000 bahá'i-medlemmar finns i Sverige, varav ca 350 i Stockholms län.